ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด: 1 มกราคม 2024

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการ Voyafly eSIM (เรียกว่า "Voyafly" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") การเข้าถึงหรือใช้บริการ eSIM ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  1. การยอมรับข้อกำหนด

1.1. เมื่อใช้ Voyafly eSIM คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1.2. หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดงดเว้นจากการใช้บริการของเรา

  1. รายละเอียดการบริการ

2.1. Voyafly ให้บริการ eSIM ที่ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือโดยไม่จำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดจริง

2.2. บริการ eSIM ของเราขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่รองรับ และความครอบคลุมที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่เป็นพันธมิตรของเรา

  1. การลงทะเบียนบัญชี

3.1. หากต้องการใช้บริการ eSIM ของเรา คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

3.2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ แจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

  1. การเปิดใช้งานและการใช้งาน

4.1. การเปิดใช้งาน Voyafly eSIM ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ และอาจเกี่ยวข้องกับการสแกนโค้ด QR หรือป้อนโค้ดด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ

4.2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเข้ากันได้กับเทคโนโลยี eSIM และตรงตามข้อกำหนดของระบบที่ระบุโดย Voyafly

4.3. คุณตกลงที่จะใช้บริการ Voyafly eSIM เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ละเมิด หรือไม่ได้รับอนุญาต

  1. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

5.1. ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ Voyafly eSIM ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผน ระยะเวลา และความครอบคลุมที่เลือก

5.2. คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดโดยใช้วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ

5.3. การไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติบริการ eSIM ของคุณ

  1. ข้อจำกัดความรับผิด

6.1. Voyafly มุ่งมั่นที่จะให้บริการ eSIM ที่เชื่อถือได้และไม่หยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะปราศจากข้อผิดพลาด การหยุดชะงัก หรือความล่าช้า

6.2. ไม่ว่าในกรณีใด Voyafly จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือที่เป็นแบบอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการ eSIM ของเราได้

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. เนื้อหาและเนื้อหาที่มีให้บนเว็บไซต์ Voyafly และบริการ eSIM ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

7.2. คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของเนื้อหาหรือวัสดุใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Voyafly

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

8.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของฮ่องกง

8.2. ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ ฮ่องกงแต่ เพียงผู้เดียว

9. นโยบายการใช้งานโดยชอบธรรม

9.1 บริการ 'ไม่จำกัด' ไม่ได้ไร้ขีดจำกัดเสมอไป ขีดจำกัดถูกกำหนดด้วยนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม ซึ่งเป็นชุดของกฎที่กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนหน่วย (นาที วินาที กิโลไบต์ ฯลฯ) ที่ใช้โดยผู้ใช้บริการ โดยปกติจะบังคับใช้กับบริการเหล่านั้นที่เรียกว่า 'ไม่จำกัด' ซึ่งในตอนแรกหมายความว่าผู้ใช้สามารถใช้บริการที่นำเสนอได้มาก/มากตามที่ต้องการ

9.2 เนื่องจากการละเมิดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จึงมีการกำหนดขีดจำกัด เนื่องจากเป็นการจำกัดการละเมิดนี้จากผู้ใช้เพียงกลุ่มเดียว ผู้ใช้รายอื่นจะถูกลงโทษ อีกทั้งบริษัทที่ให้บริการก็ขาดทุนเช่นกัน ดังนั้น นโยบายการใช้งานโดยชอบธรรมจึงเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการละเมิด และในกระบวนการนี้จะปกป้องผู้บริโภครายอื่นตลอดจนผู้ให้บริการ

9.3 ผู้ใช้ควรคำนึงถึงขีดจำกัดข้อมูลที่จำกัดโดยนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม (FUP) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ในแต่ละประเทศ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จะใช้ขีดจำกัดข้อมูลกับผู้ใช้เมื่อช่องสัญญาณโอเวอร์โหลด และขีดจำกัดนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับข้อบังคับนโยบายของพวกเขา

9.4 ผู้ใช้อาจประสบกับความเร็วข้อมูลที่ช้า หรือไม่ได้ใช้งานชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่ง หากการใช้ข้อมูลเกินขีดจำกัดที่กำหนด ข้อมูลที่เกินมาจะไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

10. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

10.1. Voyafly ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การใช้บริการ eSIM ของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว

11. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือบริการ eSIM ของเรา โปรดติดต่อเราที่ [ที่อยู่อีเมล]

ด้วยการใช้บริการ Voyafly eSIM แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ โปรดงดเว้นจากการใช้บริการ eSIM ของเรา