ตามกฎหมายและข้อบังคับล่าสุดในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนชื่อจริงของซิมการ์ดให้เรียบร้อยก่อนใช้งานในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หากข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การจดทะเบียนชื่อจริงของคุณจะถูกปฏิเสธและไม่สามารถใช้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ โปรดใส่ใจกับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับผลลัพธ์ ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ใช้สำหรับการลงทะเบียนชื่อจริงเท่านั้น